Kontakt

Dane organizatora:

Katedra Postępowania Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 6
80 – 309 Gdańsk

mail: zjazdkpc2021@ug.edu.pl