Rejestracja i terminy

Zgłoszenia udziału w Zjeździe należy przesyłać na adres zjazdkpc2021@ug.edu.pl najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r. Zgłoszenia przesłane po ww. terminie nie będą uwzględniane.

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza.

Opłaty*:
1) pobyt w pokoju 1-osobowym: 1’450 zł
ALBO
2) pobyt w pokoju 2-osobowym: 1’300 zł (uprzejmie prosimy o podanie w formularzu danych osoby, z którą chcielibyście być Państwo zakwaterowani).

* Dla członków TN Procesualistów Cywilnych opłata jest o 100 zł niższa.

TERMINY PŁATNOŚCI:
1) 1. połowa opłaty: max do dnia 10.05.2021 r.
2) 2. połowa opłaty: max do dnia 25.06.2021 r.

Istnieje możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty do dn. 10 maja 2021 r.


Dane do przelewu:

nr rachunku bankowego: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

tytuł przelewu: KP0G-21 Imię i nazwisko, ZJAZD KPC 2021

odbiorca:
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80 – 309 Gdańsk


MOŻLIWOŚĆ BEZKOSZTOWEJ REZYGNACJI:
Wycofanie zgłoszenia w Zjeździe jest możliwe do dn. 05 lipca 2021 r. poprzez wysłanie wiadomości na adres zjazdkpc2021@ug.edu.pl.

Opłata konferencyjna nie będzie zwracana, jeżeli rezygnacja z udziału w Zjeździe nastąpi po ww. dniu.