Witamy!

technology-meeting-microphone-talk-audio-conference-743550-pxhere.com
auditorium-restaurant-workshop-meeting-meal-training-618609-pxhere.com
people-interior-crowd-meeting-audience-hall-1250322-pxhere.com

Szanowni Państwo!

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w dniach 22-25 września 2021 r. w Jastrzębiej Górze.

Temat tegorocznego Zjazdu to: „Między jednolitością a odrębnościami. Rodzaje i tryby postępowania cywilnego”.

Jego organizatorem jest Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Wyrażam nadzieję, że wszyscy spotkamy się we wrześniu na Pomorzu!

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

Temat Zjazdu: Między jednolitością a odrębnościami. Rodzaje i tryby postępowania cywilnego