Organizatorzy, Patroni i Sponsorzy

ORGANIZATOR:
Katedra Postępowania Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański


PATRONONAT:

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

PARTNER ZJAZDU:

Naczelna Rada Adwokacka

PARTNER ZJAZDU:

Krajowa Rada Komornicza

PARTNER ZJAZDU:

Izba Komornicza w Gdańsku

PARTNER ZJAZDU:

C.H. Beck sp. z o.o.